Archív značiek: Test bežnej dostupnosti

Odklon od definície bežnosti komodít?

22.2.2017

„Zákazka na poskytnutie služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie, je svojou povahou (svojím charakterom) jedinečná, nie je bežne dostupná na trhu, a preto ju nie je možné zadávať cez elektronické trhovisko.“ Kým sme to tvrdili pri zavádzaní EKS a definícii bežnosti, boli sme konfrontovaní s opovrhnutím a tvrdením, že bežným je vlastne takmer všetko a nech nevymýšľame. A vôbec, že EKS je najlepší ebay a „ušetril“ už desiatky miliónov.

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať