Archív značiek: Self-cleaning

Self-cleaning ako obrana proti vylúčeniu alebo čo nám prináša self-cleaning?

22.2.2017

Smernica č. 2014/24/EÚ predpokladá možnosť hospodárskeho subjektu iniciovať proces self-cleaningu, t.j. proces doloženia dôkazov, že prijal opatrenia, ktoré sú dostatočné na to, aby preukázal svoju spoľahlivosť, a to aj napriek tomu, že existuje dôvod na to, aby bol tento záujemca alebo uchádzač vylúčený. Podľa smernice č. 2014/24/EÚ, ak sa tieto dôkazy považujú za dostatočné, dotknutý hospodársky subjekt sa nevylúči z postupu obstarávania.

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať

Rozsudok Súdneho dvora vo veci CICLAT

V rozsudku Súdneho dvora zo dňa 10. novembra 2016 vo veci C-199/15 CICLAT Súdny dvor potvrdil nekompromisný taliansky prístup, ktorý spočíva vo vylúčení uchádzačov z postupov zadávania verejných zákaziek na tovary, služby a stavebné práce z dôvodov nesplnenia si povinností odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie. Bude tento prístup aj v súlade so smernicou č. 2014/24/EÚ, ktorá zavádza právny inštitút– „tzv. self-cleaning hospodárskeho subjektu“?

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať