Archív značiek: Rozsudok

Rozsudok Súdneho dvora vo veci CICLAT

22.2.2017

V rozsudku Súdneho dvora zo dňa 10. novembra 2016 vo veci C-199/15 CICLAT Súdny dvor potvrdil nekompromisný taliansky prístup, ktorý spočíva vo vylúčení uchádzačov z postupov zadávania verejných zákaziek na tovary, služby a stavebné práce z dôvodov nesplnenia si povinností odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie. Bude tento prístup aj v súlade so smernicou č. 2014/24/EÚ, ktorá zavádza právny inštitút– „tzv. self-cleaning hospodárskeho subjektu“?

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať