Archív značiek: Predstavujeme ľudí a spoločnosti

Verejné obstarávanie v rámci eurofondov – ako ďalej?

V celkovom objeme obstarávaní, ktoré sa na Slovensku ročne udejú, je práve eurofondové verejné obstarávanie jeho podstatnou súčasťou. O tom, ako funguje jeho kontrola a riadenie, sa môžete dozvedieť z nášho exkluzívneho rozhovoru s Mgr. Branislavom Hudecom, riaditeľom odboru VO na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý má na starosti agendu Centrálneho koordinačného orgánu v oblasti VO pre nové programové obdobie.

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať

Uchádzačský sen alebo ako sa tešiť zo života za každých okolností

V našom časopise sme na uchádzačov nijako nezabudli, naopak, venujeme im množstvo článkov tohto čísla. A prečo sa nepozrieť na život jedného z najväčších slovenských uchádzačov, za ktorým je nakoniec konkrétny človek? Predstavujeme vám Ottu Pšenákovú, ktorá podáva ponuky do verejných obstarávaní za spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať

Rada ÚVO a jej činnosť – rozhovor so Zuzanou Krajčovičovou

Verejné obstarávanie nie je iba písanie a čítanie súťažných podkladov. Je to aj o revíznych postupoch, ktoré sú podstatným pilierom ochrany hospodárskej súťaže v procesoch verejného obstarávania. Aký je život zamietnutých námietok a ako funguje Rada? Odpovede nájdete v rozhovore s JUDr. Zuzanou Krajčovičovou, riaditeľkou kancelárie Rady Úradu pre verejné obstarávanie.

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať

Ako vznikal nový zákon – rozhovor s Petrom Kubovičom

Stane sa zhruba raz za desať rokov, že členský štát prijíma na základe nových smerníc i celkom nový zákon o verejnom obstarávaní. My sme mali tú možnosť porozprávať sa s niekým, kto pôsobil pri jeho vzniku ako člen medzirezortnej pripomienkovacej komisie. Zoznámte sa s Petrom Kubovičom, metodikom verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie.

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať