Archív značiek: EKS

Je možné zakotviť výpoveď do zmluvy uzatvorenej v EKS?

22.2.2017

EKS je stále predmetom mnohých špekulácií („biznisových“ i právnych), o tom niet pochýb. Krok správnym smerom, hoci mnohé jeho aspekty a funkcionality majú ešte mnoho priestoru pre zlepšenie. Niektoré elementárne opravy sa udiali ku 1. februáru 2017 (za všetky predovšetkým e-aukcia pre všetkých, ktorí podali ponuku), na niektoré sa stále čaká. Ako je to však s dlhovekou súčasťou EKS, ktorou sú jeho všeobecné obchodné podmienky? Môžeme ich meniť, resp. stanovovať právne povinnosti nad ich rámec prostredníctvom opisného formulára?

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať

Odklon od definície bežnosti komodít?

„Zákazka na poskytnutie služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie, je svojou povahou (svojím charakterom) jedinečná, nie je bežne dostupná na trhu, a preto ju nie je možné zadávať cez elektronické trhovisko.“ Kým sme to tvrdili pri zavádzaní EKS a definícii bežnosti, boli sme konfrontovaní s opovrhnutím a tvrdením, že bežným je vlastne takmer všetko a nech nevymýšľame. A vôbec, že EKS je najlepší ebay a „ušetril“ už desiatky miliónov.

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať