Prípravné trhové konzultácie a zachovanie princípu nediskriminácie

Nový inštitút tzv. prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov bol dlho jednou z chýbajúcich mozaík, resp. šedých zón verejného obstarávania. Od účinnosti nového zákona je však už „trhovou realitou“.

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať

Autor je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. Radí obstarávateľom a verejným obstarávateľom, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk predkladaných v procesoch verejného obstarávania. V súčasnosti udržiava 100% úspešnosť pri revíznych postupoch v námietkach a v odvolaniach pred Radou ÚVO.

Expand/Collapse