Je možné zakotviť výpoveď do zmluvy uzatvorenej v EKS?

Publikované 22.2.2017 -

EKS je stále predmetom mnohých špekulácií („biznisových“ i právnych), o tom niet pochýb. Krok správnym smerom, hoci mnohé jeho aspekty a funkcionality majú ešte mnoho priestoru pre zlepšenie. Niektoré elementárne opravy sa udiali ku 1. februáru 2017 (za všetky predovšetkým e-aukcia pre všetkých, ktorí podali ponuku), na niektoré sa stále čaká. Ako je to však s dlhovekou súčasťou EKS, ktorou sú jeho všeobecné obchodné podmienky? Môžeme ich meniť, resp. stanovovať právne povinnosti nad ich rámec prostredníctvom opisného formulára?

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať

Autor je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. Radí obstarávateľom a verejným obstarávateľom, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk predkladaných v procesoch verejného obstarávania. V súčasnosti udržiava 100% úspešnosť pri revíznych postupoch v námietkach a v odvolaniach pred Radou ÚVO.

Expand/Collapse