Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

Publikované 22.2.2017 -

Efektívne a transparentné verejné obstarávanie je predpokladom hospodárneho vynakladania verejných prostriedkov. Požiadavka na efektívne, účelové a účinné vynakladanie verejných prostriedkov je prirodzeným záujmom občianskej spoločnosti. Pri vynakladaní verejných prostriedkov je veľa momentov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich hospodárne a efektívne vynakladanie. Takýmto momentom môže byť aj konflikt záujmov.

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať

Martin Garaj je vlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá sa okrem iného zaoberá poradenstvom vo verejnom obstarávaní a vydáva časopis VO v kocke.

Expand/Collapse