Archív kategorií: Školenia

Revízne postupy vo verejnom obstarávaní – aktuálna prax

Cieľom seminára je získať komplexnejší pohľad na revíznu komunikáciu a postupy vo verejnom obstarávaní – od žiadosti verejného obstarávateľa o vysvetlenie až po súdne napadnutie rozhodnutia Rady. Získate cenné informácie, na čo nezabudnúť, na čo všetko myslieť a skúsime vás vyzbrojiť základnou úrovňou intuície, ako pri revíznych postupoch rozmýšľa Úrad pre verejné obstarávanie.

Obstarávanie zákaziek na stavebné práce – aktuálna prax

Na seminári účastníci získajú komplexný pohľad na problematiku z prípravnej, realizačnej, ale aj kontrolnej strany stavebných projektov.

Lektor na praktických prípadoch z praxe poukazuje na najčastejšie problémy a pochybenia pri verejnom obstarávaní, a tiež pri realizácii stavebných zákaziek.