Banková záruka, ktorú za uchádzača zloží banka subdodávateľa alebo osoby, ktorej kapacity uchádzač využíva

Publikované 7.7.2017 -

Využívanie zábezpeky nie je úplne častým javom vo verejných súťažiach, avšak z času na čas sa tak stane. Čo však, ak si uchádzač nevyberie zloženie hotovosti na účet, ale bankovú záruku a skladá ju zaňho jeho subdodávateľ alebo osoba, ktorej kapacity využíva?

Pre zobrazenie obsahu sa musíte zaregistrovať.
Registrovať

Podobné články

  • VO v kocke 4-2017
  • Autor je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. Radí obstarávateľom a verejným obstarávateľom, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk predkladaných v procesoch verejného obstarávania. V súčasnosti udržiava 100% úspešnosť pri revíznych postupoch v námietkach a v odvolaniach pred Radou ÚVO.

    Expand/Collapse